Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Recaptació -> Calendaris fiscals

Calendaris fiscals

Tornar Imprimir


CALENDARI 2020

Periodes de Pagament Voluntari

- NOU PERIODE: Del 15 de MAIG al 10 de JULIOL
Impost sobre Béns Immobles (IBI)

- Del 12 d AGOST al 14 d OCTUBRE
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
Taxa ocupació via pública Caixers Automàtics (CAIXERS)

- Del 16 de SETEMBRE al 18 de NOVEMBRE
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
Taxa per arreplega de Fem (FEM)
Taxa per entrada de vehicles (GUALS)


MODALITAT DE COBRAMENT
A través de les entitats financeres que actuen com a col·laboradores.

LLOCS, DIES I HORES D'INGRÉS
En l'horari laboral fixat per les entitats col·laboradores.

ADVERTÈNCIA
Transcorregut el termini d'ingrés, els dèbits seran exigits pel procediment d'apremi i es meritaran els corresponents recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i les costes que es produïsquen

Llistats de calendaris publicats:

Nom Data de publicació Descarrega
Calendari Fiscal 2010

1 de enero de 2010 calendario fiscal 2010 PDF

Pàgina 2de 2,  11 continguts


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es